ประชาสัมพันธ์โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อออกกำลังกาย การนันทนาการและการแสดง

ด้วยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ได้จัดทำโครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อออกกำลังกาย การนันทนาการและการแสดง เพื่อฟื้นฟูเพลงกราวกีฬาซึ่งแต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2477 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงประชาสัมพันธ์ และเปิดให้ดาว์นโหลดตามลิงก์ที่ระบุด้านล่าง

Download

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น