กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561

วันที่ 28 ก.พ.2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ให้กับโต๊ะครูจำนวน 60 คน จากสถาบันศึกษาปอเนาะ 47 แห่งในจังหวัดสงขลา โดย ดร.มูฮัมหมัดรูยานี บากา ศึกษาธิการภาค 8 ยะลา
ข่าว : ศิริวรรณ ภาพ : รสรินทร์

A5883732-F35F-455C-854B-A9F62189E969 EE97387B-426A-452A-B3F1-23FA19B5E61F 289D622E-F0D6-401A-81F4-00465DBC0FF4 0ED25477-12B1-45F8-9C49-08BB17D67B69

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น