โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

วันที่ 27-28 ก.พ.2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา จำนวณ 60 คน 47 สถาบัน โดย นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
ข่าว : ศิริวรรณ ภาพ : รสรินทร์

EC292C30-4A05-4F3D-AD0C-DB6D182E61B1

D6602173-B4B0-45D7-A5DF-A959E8345206

308D9CF9-F7F7-485E-8C2C-21C5D92EB932

90640EC2-1C5E-46BB-AB13-8728955A3B3E

308D9CF9-F7F7-485E-8C2C-21C5D92EB932

A28DD163-D52A-400C-9E75-BAE70622516D

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น