การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันนี้ (๓ พ.ย.๒๕๖๑) นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอเมือง โรงเรียนในสังกัด สช.สงขลา ได้แก่ ร.ร.ภักดีศึกษามูลนิธิ  ร.ร.แจ้งวิทยา ร.ร.กลับเพชรศึกษา และร.ร.วชิรานุกูล

S__4284419 S__4284420 S__4284421 S__4284423 S__4284424 S__4284425 S__4284426 S__4284427

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น