การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.๓ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสนามสอบ NT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) เพื่อตรวจความพร้อมของสนามสอบ ผู้เข้าสอบ และรายงานผลจำนวนผู้เข้าสอบในการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.๓ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าสอบ จำนวน ๒๘ โรงเรียน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น