การประชุมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอาคม  สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา นายกสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมประมาณ ๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น