การประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสัมมนาบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา โดย นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น