การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบอิสลามศึกษา (ตัวแทนศูนย์สอบ) ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ (ตัวแทนศูนย์สอบ) ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนศูนย์สอบเข้าประชุมเพื่อซักซ้อมระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบที่จะมีในวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น