การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับสนามสอบ)

วันที่ ๑๕ – ๑๘  มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ (ระดับสนามสอบ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น