การประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง ๕ จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปอัตรากรอบกำลังของบุคลากรที่จะเปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนหลายอัตรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น