การประชุมปรับปรุงเกณฑ์และคู่มือประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์และคู่มือประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ณ ชมดาวรีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดย นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น