การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา และ นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น