การประชุมหลักสูตรการทบทวนบทบาทภารกิจเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหลักสูตรการทบทวนบทบาทภารกิจเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในการประชุม มีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น