การประชุมหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย  เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ทั้ง ๓ สถาบัน  ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  สถาบันการศึกษาปอเนาะ  และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)  ณ  ห้องประชุม บก.ฉก.สงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น