การประชุมหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย  เข้าร่วมประชุมหารือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ทั้ง ๓ สถาบัน  ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  สถาบันการศึกษาปอเนาะ  และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)  ณ  ห้องประชุม บก.ฉก.สงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น