การประชุมเตรียมพร้อมเข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น