การประเมินครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต  มีสนุ่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ประเมินครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งส่งครูเข้ารับการประเมิน จำนวน ๒ ราย และส่งนักเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน ๑ ราย เพื่อประเมินรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนดีนูลอิสลาม อ.จะนะ จ.สงขลา ส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินในประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๒ ราย

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น