การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น