การสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยมูลนิธิครูดีศรีสงขลา เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะด้านการศึกษาในจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู ภูมิปัญญาไทย และผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา หากท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมัครเป็นรายบุคคลมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  หรือ ส่งได้ที่มูลนิธิครูดีศรีสงขลาโดยตรง โทร. ๐๗๔-๓๗๓๐๓๕ ต่อ ๑๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๓๗๑๗๖๕

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้

ครูดีศรีสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น