การให้ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้นและให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

การให้ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น