กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์ฯ(ตาดีกา)นำร่อง 50 ศูนย์ ในเขตพัฒนาพิเศษ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและด้านบุคลากร

วันที่ 22-23 ก.พ.2561 กลุ่มพัฒนาฯจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์ฯ(ตาดีกา)นำร่อง 50 ศูนย์ ในเขตพัฒนาพิเศษ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและด้านบุคลากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
ข่าว : ศิริวรรณ ภาพ : รสรินทร์

8A07F5DA-B9F6-4D30-B0A3-5347E36ABB2D E0BF1741-A4CA-41A6-B5E1-2FF62F60508A 5159B6EC-F9E1-46A3-8DF3-1BBB6FE754C2 65B2B81E-9A7F-4539-9F2C-070473196B99 755A95D4-7CEB-48B1-AA32-5AA1CD0C2E0E 28CA956C-E0E9-4859-B426-431EA7462AF2 28C788B3-7206-42EA-A46B-E530118C5854 FEEC9E21-9CEF-4037-99EC-27A820648899 3BB25875-42CD-4123-B22E-6C02DE760212

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น