กิจกรรม อบรมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

วันที่ 27 ก.พ.2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลา จัดกิจกรรม อบรมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา 75 แห่ง โดย นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
ข่าว : ศิริวรรณ ภาพ : รสรินทร์

76F63E58-0E2D-487D-AD44-21FC463021E3

1CB38273-1752-4192-AF08-00351630F29BEC292C30-4A05-4F3D-AD0C-DB6D182E61B1 D6602173-B4B0-45D7-A5DF-A959E8345206 7A4F4F1C-6107-4CF9-BBFC-0C7C0A07C3A3

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น