ขอเชิญครูเข้าอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการเทคโนโลยีและการสื่อสาร : หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือดิจิตอล ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2eH7dDj

หรือสแกน QR Code ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

หนังสือเชิญครูเข้าอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น