ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน และ ๒๖ กันยายน – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และส่งเยาวชนกลับภูมิลำเนาในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับสมัครเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ – ๑๙ ปี ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกศาสนาเข้าร่วมโครงการฯ โดยรับสมัครเยาวชนระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารดาวน์โหลด

สานใจไทย สู่ใจใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น