ขอเชิญประกวดหนังสั้นหรือสารคดีเรื่อง “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา กำหนดจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นหรือสารดีหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณจากนานาประเทศ พร้อมทั้งน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ต่อไป

การประกวดหนังสั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น