ขอเชิญผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนร่วมงานมนุษย์+ธรรมนำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสงขลา

ด้วยสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน “มนุษย์+ธรรม”  นำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสงขลา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนรายงานสรุปผลการดำเนินงานภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในและต่างประเทศ ในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน บุคคลทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน สร้างความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้และการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก นำมาซึ่งสังคมแห่งสันติสุขต่อไป

หนังสือขอเชิญโรงเรียนเอกชนร่วมงานมนุษย์+ธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น