ขอเชิญร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐

ด้วยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยาจัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้นละไม่เกิน ๓ คน โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น