ขอเชิญร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด รักและสนใจการเล่นกีฬา อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนาจังหวัดแบบยั่งยืน โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หาดสมิหลา บริเวณศาลาไทย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หากโรงเรียนใดสนใจหรือประชาชนทั่วไปทีมใดสนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

การรับสมัครแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น