ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำผลผู้ชนะการประกวดแข่งขันแต่ละประเภทเข้ารับมอบรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางของแต่ละจังหวัด รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมตามเอกสารดาวน์โ่หลด

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น