ขอเชิญร่วมประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม และสนามติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับภาค  ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครแข่งขันได้ที่เอกสารแนบ

การประกวดวงโยธวาทิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น