ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติเรื่องการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จัดพิธีอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป เป็นระยะเวลา ๙ วัน โดยจังหวัดสงขลาจัดพิธี ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่  พิธีอุปสมบท ๘๙ รูป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น