ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดเขียนเรื่องสาระบันเทิง

ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่านกำหนดจัดการประกวดเขียนเรื่องสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ มีความรู้และความบันเทิงในเวลาเดียวกัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

การประกวดเขียนเรื่องสาระบันเทิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น