ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้นการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนใต้ที่ยั่งยืน”

ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเผยแพร่การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนใต้ที่ยั่งยืน” หากโรงเรียนใดสนจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

ประกวดหนังสั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น