ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ด้วยบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  หากท่านใดสนใจสามารถส่งรายชื่อตามแบบตอบรับไปยังบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทาง email : chatticha@se-ed.com หรือทางแฟกซ์ ๐๒-๗๓๙๘๓๒๒ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๗๓๙๘๐๒๗, ๐๒-๗๓๙๘๓๒๗

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่  หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูวิชาคณิตและวิทย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น