ขอเชิญร่วมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ Science Film Festival ๒๐๑๗”

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ Science Film Festival 2017” ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น