ขอเชิญร่วมโครงการ “เยาวชนอาสาผสานชุมชนเข้มแข็ง ฯ”

ด้วยมูลนิธิภาคใต้สีเขียว จัดโครงการ “เยาวชนอาสาผสานชุมชนเข้มแข็ง ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่จะนะและเทพา จังหวัดสงขลา” มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนเกิดการรับรู้ต่อภาวะคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและปัตตานี รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ เยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น