ขอเชิญส่งคำขวัญประกวดเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา จัดประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น