ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดการแข่งขัน แรลลี่การศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ตอนรักน้ำ รักป่า รักการศึกษาเอกชน เส้นทางหาดใหญ่-พัทลุง ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีการศึกษาเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครคันละ ๓,๕๐๐ บาท (สมาชิก ๒ คน) โดยชำระค่าสมัครผ่านทางบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราษฎร์ยินดี ชื่อบัญชี นายณรงศักดิ์ สุริยะโชติ เลขที่บัญชี ๙๓๐-๐-๐๒๕๗๐-๘ และส่งหลักฐานการโอนมาทาง โทรสาร ๐๗๔-๕๕๕๓๐๕ หรือทาง E-mail : sanaisuksa@hotmail.com

ใบสมัครแรลลี่โรงเรียนเอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น