ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เครือข่ายประชารัฐจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรม ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษจีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยหลักสูตรการสอนจะเน้นภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๓๐ ชั่วโมง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา หรือที่ www.spe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น