ขอเชิญโรงเรียนคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และองค์การมหาชน รวมทั้งหน่วยราชการต่าง ๆ จัดงาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยขอเชิญชวนโรงเรียนคัดเลือกครูหรือเจ้าที่หน้าที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล หากสนใจสามารถกรอกประวัติพร้อมแนบเอกสารประกอบไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น