ขอเชิญโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนประกวด “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด ๖๐”

ด้วยจังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้จัดนิทรรศการรณรงค์สร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพร่วมกับงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดให้มีการประกวด “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด ๖๐” ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

 

ประกวดหนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น