ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรม “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน

ด้วยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ สื่อ และนวัตวกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับทุกวัย ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” ปีที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนให้อ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียนอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่านในระยะยาวทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น