ขอเชิญโรงเรียนร่วมโครงการ “ตะลุยข้อสอบ มอบความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับ Myschool@PSU” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ตะลุยข้อสอบ มอบความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับ Myschool@PSU” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

โครงการตะลุยข้อสอบกับมอ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น