ขอเชิญโรงเรียนร่วมโครงการอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก หอสมุดชั้น ๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น