ขอเชิญโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประเภทของกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมการประกวด การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับภาคใต้และระดับมหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศ  หากโรงเรียนใดสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

คู่มืองานสัปดาห์วิทย์ ปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น