ขอเชิญโรงเรียนเอกชนนอกระบบร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนนอกระบบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น