ขอเชิญโรงเรียนเอกชนส่งผลงานประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยการถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน หากโรงเรียนใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น