ขอเชิญโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ร่วมคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานฯ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับรางวัลพระราชทาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประเมินระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครและรายละเอียดได้ที่คู่มือด้านล่าง

คู่มือประเมินและคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น