ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ (ปอเนาะโคกยาง) อ.จะนะ จ.สงขลา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา(ปอเนาะโคกยาง)ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันโครงการ”เธอคือแรงบรรดาลใจ”  ระดับประเทศ

………………………….

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมประกวดโครงการ”เธอคือแรงบันดาลใจ  “ปีที่ ๘ รอบตัดสิน ๑๒  ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศส่งเข้าประกวดโครงการจำนวน ๓๔๖ โครงการ และ

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์จากโครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงเพื่อสานต่อศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจากโครงการสืบสานปณิธานความดีสานใจพี่สู่ใจน้องเพื่อชุมชนสันติสุข และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมจากโครงการรักษ์”ราชินีแห่งสายน้ำ”และโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี๒) จากโครงการค่ายBadin 2cam for Science Gifted for Project (BSGP)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น