คณะกรรมการตรวจการขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิซดารุซซอลีฮีน

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะลงพื้นที่ตรวจประเมินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิซดารุซซอลีฮีน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น